Menu
Your Cart

Политика за поверителност

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Политиката ни за защита на личните данни постановява как да използваме и защитаваме всяка предоставена от Вас информация, когато ползвате нашия уебсайт.

„МАСТЪРСОШЪЛ“ ЕООД, собственик на сайт за електронна търговия www.idom.bg, гарантира защитата на Вашите лични данни при използване на този уебсайт. Когато попълвате електронната форма за подаване на поръчка за покупка, Вие предоставяте определена информация, с която можете да бъдете идентифицирани при ползване на уебсайта, можете да сте сигурни, че тя ще бъде използвана само в съответствие на предвидените в сайта цели.

Случаите, в които събираме и обработваме Ваши лични данни, както и целите, с които го правим, са следните: 

Изпращане на бюлетин със специални оферти: В случай че желаете да получавате нашия бюлетин, е необходимо да ни предоставите Ваш имейл адрес.

Показване на индивидуализирано рекламно съдържание и ремаркетинг (remarketing): Обработваме Ваши лични данни (например колко пъти сте посетили нашата страница вид продукт и т.н.) въз основа на Вашето предварително съгласие.  За целите на ремаркетинг използваме услугите на Google Inc.* и Facebook Inc., която позволява да Ви се показват рекламни съобщения относно наши актуални промоции и стоки, докато сте активни в онлайн пространството. Информация как да деактивирате тази функция е налична в политиката ни за бисквитки

Използване на формата за контакт на Сайта ни: Когато ни пишете през интернет страницата ни, е необходимо да посочите име и имейл за връзка, за да можем да се свържем с Вас.

Създаване на личен профил на Сайта: Когато пожелаете да се регистрирате като клиент в нашия онлайн магазин, ние събираме Вашите две имена, имейл адрес, телефон и адрес за контакт и доставка.

Когато закупувате стоки в нашия онлайн магазин: Обработваме допълнително следните категории лични данни:

Информация за контакт като име, адрес за доставка и телефонен номер;

История на покупките и стоки, маркирани като „любими“

Когато упражнявате правото си на рекламация на стока:
Съгласно Закон за защита на потребителите сме длъжни да обработим следната информация: имена, адрес, данни за закупени стоки и продукти; телефон и др. данни за контакт; номер на сключен договор (доколкото е приложимо).

Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние сме ангажирани със защитата на Вашите лични данни. За тази цел предлагаме разнообразие от технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу нерегламентиран достъп, обработване, непредвидена загуба, унищожаване или повреда. Вашите лични данни се съхраняват на сигурни сървъри и са достъпни само до строго ограничен брой лица, които имат изрично право на достъп до нашите системи и са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност.

За колко време съхраняваме вашите лични данни?

„МАСТЪРСОШЪЛ“ ЕООД  ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за тях срок.

Във връзка с реализирани покупки и плащания, издадени фактури, изготвени финансови отчети съхраняваме данни по Закон за счетоводството за срок от 5г., съотв. 10 г. Данните за направени рекламации и издадените в тази връзка документи, съдържащи лични данни, съхранява за срок от 3 години, следващи годината на обработване на рекламацията.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Ние няма да споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни. 

Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (технически доставчици на маркетингови услуги и услуги по уеб дизайн, ИТ поддръжка, доставчици на куриерски услуги), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.  

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни.

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право, без да дължите нищо по всяко време да възразим срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: [email protected]

В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: [email protected]

Вие имате правото да поискате заличаване на своя потребителски профил и чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: [email protected]

Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: [email protected]

Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

Данни за контакт с администратор на лични данни

МАСТЪРСОШЪЛ ЕООД , с ЕИК: 204538272

Със седалище и адрес на управление: Пловдив, 4000

Тел. за контакт: 0888264411 

Имейл: [email protected]